Endret: 9 nov 2016     Opprettet: 8 jun 2012

Litt av hvert om nærområdet vårt!

Oversikt over Holmliaområdet med sine varierte tilbud.

Noen navn og ord er uthevet - det er internettlinker til respektive hjemmesider. Hold musepekeren over ordet og "klikk".

Holmlia

Det ”nye” Holmlia oppstod med utbyggingen i slutten av 70-årene. Men mennesker har det bodd her sannsynligvis helt fra jernalderen av. Fra denne spennende historien stammer navnene på veier og borettslag.

Navnet Holmlia er nesten det eneste navnet som ikke har noe historisk sus over seg. Det oppstod i 30-årene da NSB laget et stoppested her. Lokalbefolkningen ville ha navnet Holm etter en av de største gårdene i området. Siden det allerede var et stoppested på Vestfoldbanen med det navnet, foreslo man Lia, som også var et lokalt navn. Kompromisset ble altså Holmlia.

Ravnåsen var opprinnelig et gårdsbruk som i sin tid ble skilt ut fra Øvre Ljan. Navnet stammer fra kollen mellom Hallagerbakken og Øvre Ravnåsen borettslag. Hovedhuset på Ravnåsen overlevde utbyggingen og er i dag en del av Hallagerbakken kommunale barnehage.

Holmlia er en del av bydel Søndre Nordstrand, som er den sørligste delen av Oslo. Området har vært bebodd i lang tid, og den første navngitte beboeren i Holmliaområdet var Bjørn Bonde, som holdt til på Ås gård rundt 1320. Området var preget av landbruk frem til den massive utbyggingen begynte sent i 1970-årene. Ved Åsbråten lå det faktisk et hyttefelt frem til området ble ekspropriert av Oslo kommune for å skaffe areal til boligbygging på Holmlia.

I dag er Holmlia preget av blandet blokk- og rekkehusbebyggelse, organisert i borettslag og sameier. Veinettet i hele området er konsekvent delt i fot- og bilveinett, slik at en kan komme seg fra Hauketo i nord til Mastemyr (Kolbotn) i sør og fra Prinsdal i øst til Hvervenbukta i vest (nesten) uten å måtte krysse en eneste bilvei. Området er dermed ideelt for barn og alle som ønsker å gå rolige turer. Og gangveien er stort sett mye direktere enn bilveiene. De fleste borettslag har parkeringsanlegg, oftest i underetasjen til blokker eller rekkehus, slik at boområdene er tilnærmet bilfritt (det er selvfølgelig mulig å kjøre frem til alle hus hvis dette er nødvendig).

Beboerne i Søndre Nordstrand er i snitt veldig unge. Nesten halvparten av befolkningen under 30 år og hele 24,5% er barn under 15 år. Dette gjør Søndre Nordstrand til Oslos yngste bydel. Barna dine vil kunne velge og vrake mellom mer enn 9000 lekekamerater i bydelen--flere enn noe annet sted i byen! Befolkningen kjennetegnes også av et stort etnisk mangfold.

Holmlia Senter

Opplysninger om senterets tilbud/aktiviteter .

Offentlige tjenestetilbud

Bydel Søndre Nordstrand tilbyr detaljert informasjon om det offentlige tjenestetilbud i bydelen. Vi skal derfor bare gi en kort oversikt over de viktigste tjenestene. Vennligst se bydelens nettside for mer informasjon!

Helsestasjon

Nedre Ravnåsen brl. sogner til Holmlia helsestasjon , som holder til på Holmlia

senter.

Tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten Oslo KF

Barnehager

Et stort antall barnehager ligger i gangavstand fra borettslaget, bl a Nordskrenten, Vestskrenten (nå avdeling av Nordskrenten), Nordre Ås, Åstun, Åsbråten, Bertram og Fjellund.

Skoler

To barneskoler ligger i umiddelbar nærhet tilborettslagetl, Lusetjern skole og Rosenholm skole . Holmlia skole , vis a vis Lusetjern skole, er ungdomsskolen. Bjørnholt videregående skole ligger på Bjørndal og ble åpnet høsten 2007 og Nordstrand videregående skole ble flyttet i 2013 til den gamle Sjømannskolen på Ekeberg og heter nå Kognshavn VGS

Bibliotek

Deichmanske bibliotek har filial på Holmlia senter.

Trossamfunn

Nedre Ravnåsen sokner til Holmlia menighet i Søndre Aker prosti. Kirken ligger i Ravnåsveien.

Holmlia kirke tjener også som katolsk messested under St. Hallvard menighet .

Fridtidsklubber

Til tross for nedskjæringer pga stramme budsjettrammer finnes det en rekke fritidsklubber igjen, bl.a. Søndre Ås gård , Osloungdommens motorsenter ved Hvervenbukta og BUSH .

Svømmehall

Holmlia Bad er vel Oslos eneste offentlige underjordiske bad. Det ligger i fjellet under Holmlia skole. Inngangen på den ene siden er ved siden av Holmlia skole og inngang på den andre siden fra Holmlis Senter.

NAV

NAV Søndre Nordstrand holder til i Ravnåsveien 3.

Miljøstasjon

Avfall utover vanlig husholdningsavfall kan levers på Grønmo gjenbruksstasjon . Levering er gratis for private husholdninger. Styret ber beboerne om å benytte seg av dette gratistilbudet, det er bare få kilometer til Grønmo!

Andre tilbud og muligheter

Søndre Aas Gård og Miljøsenter tilbyr et annerledes fritidstilbud der de fleste aktiviteter foregår utendørs.

Stiftelsen Holmlia Nærmiljø /Holmlia Frivillighetssentral

Stiftelsen Holmlia nærmiljø er en felles initiativ til borettslagene på Holmlia. Formålet til stiftelsen er å skape et godt bomiljø i området. Stiftelsen driver mangfoldige aktiviteter, bl a organiseres miljøpatrulje og natteravnerne. Stiftelsen utgir også Avisen Vår, deles ut til beboere i de borettslag og sameier på Holmlia som støtter stiftelsen økonomisk. Utgivelse av Avisen Vår er fire ganger i året.

Apotek, leger, tannleger

Apotek finnes på Holmia senter. Leger finnes på Holmlia senter og på Åsbråten. Bydelens nettsider har en oversikt over legekontorer i bydelen. Tannleger finnes på Holmlia senter. Holmlia senter tannklinikk.

Café

Sommerfugl, en flott café på Homlia senter.

Dagligvarer

Dagligvarebutikker finnes i hjørnet Lusetjernveien/Nordåssløyfa, ved Esso bensinstastjon, på Holmlia senter, på Åsbråten og ved Hallagerbakken skole.

Holmlia senter

Holmlia senter finner du et variert tilbud av tjenester og butikker, bl a post, bibliotek, lege, dagligvarehandel og vinmonopolet.

Bading: Hvervenbukta m fl

Fra Nedre Ravnåsen tar det circa 15 minutter til fots ned til Hvervenbukta med sine flotte bademulighetene. Om sommern finnes her også kiosk med matservering. Pavillionen ved Hvervenbukta er igjen etter gamle Ljan Hovedgård, somt brant ned i 1913. Langs veien fra Hvervenbukta nordover til Fiskevollbukta finnes det mange flere badeplasser.

Veien til Hvervenbukta fører gjennom skogen mellom Gamlelinja- og Nordskrenten borettslag og nedover mot E18. Veien fører over en fotgjengerbro over E18.

Noen kilometer sør for Hvervenbukta finnes Ingierstrand bad med stupetårn, samt en rekke flere badestrender. På fine sommerdager kan det være kaotiske trafikkforhold på veien til Ingierstrand---bruk sykkel!

Østmarka

De nærmeste inngangsportene til Østmarka er ved Prinsdal skole , på Bjørndal, ved Grønmo og i Skulleruddumpa (E6 avkjøring Nordstrand).

Idrettslag

Holmlia Sportsklubb ( HSK) er det største idrettslaget på Holmlia, og har avdelinger for bl.a. fotball, håndball og innebandy.