Endret: 13 okt 2016     Opprettet: 18 mai 2015

Det går fremover!

Entrepenøren, S-bygg, startet 15.02.16 med oppsetting av sikringsgjerder rundt området. Her vil riggen med alle de midlertidige installasjoner som trengs for å gjennomføre oppdraget stå. Området vil etter hvert bli utvidet langs gangveien mot Gamlelinja for å få plass til løftekraner. Entrepenøren starter med rekken; nr. 29, og fortsetter forløpende mot nr. 1.

OBOS Prosjekt AS har ansvaret for prosjekt- og byggledelse.

Se fremdriftsplanen som ligger tilgjenglig under fanen "rehabilitering/vedlikehold"