Endret: 9 nov 2016     Opprettet: 15 feb 2016

Generalforsamling 2015

Generalforsamlingen ble avholdt i Holmlia kirke 27. mai fra kl. 1800 Den viktigste generalforsamling i borettsalgets historie ble gjennomført i dag. Det ble stemt over styrets forslag til rehabiliteringsprogram, samt kostnadsrammen, som er fremlagt og beskrevet for andelseiere i 2 beboermøter - 2014 og 2015. STYRETS FORSLAG BLE AKSEPTERT MED 2/3 FLERTALL.