8 okt 2017

FDV til alle andelseiere.

I vedlagte dokumenter finner dere viktig informasjon om produkter, som er levert av entrepenøren; S-Bygg, i forbindelse med rehabiliteringen og vedlikeholdsinformasjon.