3 okt 2018

Hva er farlig avfall?

Borettslaget plikter å ha en fungerende avfallsbehandling. Oslo kommune har for lengst innført kildesortering. Det er derfor meget viktig at den enkelte andelseier respekterer og nøye følger anvisningene for sortering. Om noen kaster, for eksempel, en reiseradio i containeren endres status for innholdet i denne og felleskapet må betale "blodig" for denne tømmingen. Les vedlegget nøye før du bestemmer hva og hvordan du skal deponere avfallet, til felleskapets beste.