Endret: 1 okt 2017     Opprettet: 14 jun 2017

Diverse fra Styrerommet

INFO

INNBRUDD

Det har blitt rapportert innbrudd i garasjen. En scooter er stjålet. Vær oppmerksom, påse at dørene lukker etter dere. Ikke stole på at dørpumen lukker/låser døren når dere slipper den.

NYE VENTILER I ROMMENE

Se til at de innvendige dekslene sitter riktig vei, for å hindre "kaldras" om vinteren. Se bilde hvordan de skal sitte.

HELLER TIL TERRASSENE

Det er mange som har rapportert at heller på terrassene ikke er som de skal. Dette problemet løses fortløpende iht. befaringer. Dette har tatt noe tid da det har vært nødvendig å etterbestille disse fra leverandøren. Iflg. planene blir nye heller levert denne uken(24).