Endret: 9 nov 2016     Opprettet: 26 mai 2014

Container

Eksempel på gjenstander som ikke skal kastes usortert, da det er spesialavfall!

Borettslaget leier inn avfallscontainer regemessig slik at vi kan bli kvitt noe av det vi samler opp gjennom året og ikke lenger har bruk for.

Containeren står til fri avbenyttelse og styret stoler på at det ikke blir kastet gjenstander som er spesialavfall. Vedlagt følger et bilde som Norsk Gjenvinning har sendt oss som gjør at innleien blir vesentlig høyere enn forutsatt.