Endret: 8 okt 2017     Opprettet: 11 aug 2012

Beboerbrosjyre.

Her kan du lese hva vi som andelseiere må forholde oss til for å opprettholde borettslagets bostandard og fremstå som et godt, veldrevet og trygt bofellesskap!

Beboerbrosjyre

- som alle bør være i besittelse av. Har du ikke en slik kan du spørre om å få en som trykksak, eller bruke den som ligger her. Noe av det som står i brosjyren(trykt i 2011), er kanskje litt utdatert, men redaktøren har prøvd å rette på åpenbare feil. Er du usikker om korrekthet, ta kontakt med styret.